POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 • DEFINICJE

 

  1. Administratorem danych osobowych jest: Glowing Space Paulina Davis, ul. Floris 26, 32-700 Bochnia, NIP 8681796500, REGON 380972728, e-mail: paulina.davis@glowingspace.com.
  2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania pośrednio lub bezpośrednio poprzez nawet jeden identyfikator taki jak: imię i nazwisko, tożsamość fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna, numer IP urządzenia, dane lokalizacyjne, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.
  3. Polityka – niniejszy dokument.
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora.
  6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

 

 

 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

 

   1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji usług, a także zbiera nieidentyfikowane informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie oraz przetwarza dane w zakresie wskazanym w pkt. 3 niniejszej Polityki.

 

 • CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 

   1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym dane nieidentyfikowane) są  przetwarzane są przez Administratora:
    1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom informacji gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych –(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    3. w celu obsługi reklamacji – (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
    4. w celach analitycznych i statystycznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności, np. potrzeba utrzymania sesji oraz dostosowania świadczonych usług do potrzeb użytkowników;
    5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
    6. w celach marketingowych Administratora przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – patrz pkt. 5 Polityki.
   2. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie dane osobowe osób trzecich (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem poszanowania przepisów prawa w zakresie dóbr osobistych tych osób.

 

 • ZAKUPY

 

   1. Złożenie zamówienia – zakupu towaru przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi umowy, a ich niepodanie skutkuje brakiem jej realizacji. Podanie pozostałych danych odpowiednio wyodrębnionych w formularzu jest fakultatywne.
   2. Dane osobowe są przetwarzane:
    1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie za pomocą zaznaczenia zgody w formularzu podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
    2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu stosowania adekwatnych funkcjonalności dla Użytkowników;
    4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

 

 • MARKETING

 

  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu do Użytkowników newslettera za uprzednią, wyraźną zgodą użytkownika.

 

 

 • REKLAMA KONTEKSTOWA

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 • REKLAMA BEHAWIORALNA

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie.

Zgoda na wykorzystanie plików cookie jest wyrażona poprzez konfigurację przeglądarki, o czym jest mowa poniżej w dziale Informacja o możliwości zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w dostępnych najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

 

 

 • MARKETING BEZPOŚREDNI

 

   1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda art.6 ust.1 lit.a RODO w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, pisemnie, mailowo na adres Administratora, tj. Glowing Space Paulina Davis ul. Floris 26, 32-700 Bochnia, e-mail: paulina.davis@glowingspace.com. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonano przed cofnięciem zgody.  

 

 • PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

 

   1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywnościach Administratora oraz promowaniu projektów i wydarzeń związanych pośrednio lub bezpośrednio z działalnością Administratora, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem komunikatorów dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest wyraźne wskazanie celu wydarzenia promowanego na portalu społecznościowym oraz na podstawie wyraźnie uzyskanej zgody.

 

 • PLIKI COOKIES

 

  1. Pliki cookies to pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polega na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu więzi użytkownika z własną marką.

 

COOKIES „SERWISOWE”

  1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  2. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  3. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  4. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  5. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
  6. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
  7. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
  8. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

 

Informacja o możliwości zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w dostępnych najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych:

Google Chrome:

Kliknij menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji “Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: Usuwanie plików cookie, Domyślne blokowanie plików cookie, Domyślne zezwalanie na pliki cookie, Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki, Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen.

 

Internet Explorer 6.0 i 7.0:

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 

Mozilla Firefox:

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 

Opera:

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari:

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze “Akceptuj pliki cookie”.

 

 

 • OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Twoje dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy.
  2. Twoje dane będą przechowywane do końca przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.
  3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów, do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania, cofnięcia zgody udzielonej na korzystanie z marketingu bezpośredniego, lub jeśli sami  ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

 

 

 • UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

 

W związku z pozyskanymi danymi masz następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeśli twoim zdaniem brak podstaw żebyśmy je przetwarzali;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czyli jeśli twoim zdaniem nie możemy twoich danych przetwarzać we wszystkich wskazanych przez nas celach;
  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (sprzeciw marketingowy) –  po wyrażeniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania twoich danych bez wpływu na zasadność przetwarzania przed cofnięciem;
  6. sprzeciw ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jednakże dane będą nadal przetwarzane, jeżeli uda nam się wykazać, że nasze podstawy przetwarzania danych będą nadrzędne wobec Twojego prawa lub też w przypadku gdy dane są nam niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z lub na podstawie zgody;
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, które nie wpływa na zgodność z prawem  przetwarzania przed cofnięciem;
  9. W przypadku gdy twoim zdaniem doszło do naruszenia zasad przetwarzania Twoich danych przysługuje  skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, według zasad opisanych szczegółowo: https://uodo.gov.pl/pl/83/155  pisemnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pośrednictwem wskazanej na stronie elektronicznej skrzynki podawczej.  
  10. Aby skorzystać z praw dotyczących danych osobowych skontaktuj się z nami pod wskazanym adresem: Glowing Space Paulina Davis ul. Floris 26, 32-700 Bochnia,
   NIP 8681796500, REGON 380972728 lub mailowo: paulina.davis@glowingspace.com.
  11. Zachęcamy by wniosek zawierał:

określenie czego dotyczy żądanie, z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek, jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);

  1. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
  2. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

  1. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 

 

 • ODBIORCY DANYCH

 

  1. Twoje dane możemy udostępniać podmiotom przetwarzającym: ZUS, US, Bankom, firmom pośredniczącym w dokonywaniu płatności, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, firmom hostingowym, firmom informatycznym obsługującym stronę.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 

 • PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu, do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej.

 

 

 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

 

  1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych poprzez projektowanie ochrony danych przy podejmowaniu nowych projektów, zapewnienie transparentności i rozliczności zasad przetwarzania danych, przestrzeganie zasad dobrowolności, przestrzeganie zasady minimalizacji. Administrator prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny adekwatnie do skali  podejmowanych aktywności.
  2. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez osoby upoważnione.

 

 

 • ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

 

Niniejsza polityka może ulec zmianie z powodu: rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzenia nowych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych, zmian w kategorii danych lub zakresów przetwarzania oraz na skutek rozwoju naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w zrozumiały sposób. Niniejsza polityka jest na bieżąco aktualizowana.

 

 • DANE KONTAKTOWE

 

  1. Kontakt z Administratorem Glowing Space Paulina Davis, ul. Floris 26, 32-700 Bochnia, NIP 8681796500, REGON 380972728.